VIII. SPINÁLNÍ KONGRES
5. – 6. prosince 2019
Brno, hotel Holiday Inn

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás znovu pozval k účasti na VII. Spinálním kongresu, který se koná ve dnech  5. – 6. prosince 2019 opět v Brně v kongresovém centru hotelu Holiday Inn. Začátek Adventu se ukázal jako nejvhodnější období, kdy uzavíráme nabitou podzimní kongresovou sezónu. Jsme rádi, že se toto datum stalo nedílnou součástí vašich diářů, a je to pro nás závazek.

V letošním roce jsme zvolili jako jedno ze základních témat revmatická onemocnění páteře. Nejde sice o masová onemocnění, ale jejich vliv na kvalitu života nemocných je zásadní. V této oblasti je také mnoho nových léčebných postupů, se kterými bychom Vás také rádi seznámili.
Dalším okruhem, který jsme vybrali, jsou nekompresívní radikulopatie a radikulitidy. Jedná se o často opomíjenou diferenciálně diagnostickou skupinu, kterou stojí podle našeho názoru připomenout v samostatném bloku.

Analgetická terapie je každodenní praxí každého z nás. Proto jsme tento evergreen zařadili, stejně jako v minulém roce, jako jedno z hlavních témat. Vnímáme i z minulých ročníků, že to je téma živé s velkým edukačním potenciálem. Letos se chceme zaměřit na skupinu adjuvantních analgetik neboli koanalgetik, která se velmi hojně používají a mají řadu přesahů do jiných oborů medicíny.
Opět chceme dát příležitost zajímavým kazuistikám. Jsou vždy zpestřením programu, vyvolávají živou diskusi a jsou velmi cenné pro svůj vzdělávací potenciál.

Posledním okruhem, který jsme vybrali je opětovné zařazení tématu, které bych shrnul do tří slov: páteř, duše a společnost. Málokteré onemocnění tak silně souvisí s psychosociálními faktory jako vertebrogenní onemocnění. Vždy to stojí za připomenutí.

Doufám, že Vás nabídnutá témata zaujala, a těšíme se na setkání v prosinci v Brně.


Aleš Martínek,
SYMMA, spol. s r.o.

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA,
FN Brno

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.,
FN Brno
Hlavní témata

Revmatická onemocnění páteře
Adjuvantní analgetika
Nekompresivní radikulopatie a radikulitidy
Zajímavé kazuistiky
Psychosociální problematika onemocnění páteře


Programový výbor kongresu

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA

ODBORNÝ PROGRAM KONGRESU

  5. prosince 2019

 

  8.00 – 12.30 hod

Registrace účastníků

  9.00 – 9.30 hod

Zahájení kongresu

  9.30 − 11.00 hod

Přednáškový blok I.
Nekompresivní radikulopatie a radikulitidy
Předsedající: Krbková L., Voháňka S.

Neuroborrelióza (25 min)
Krbková L.

Klíśťová encefalitida – paretické komplikace (20 min)
Pýchová M.

Nekompresivní diabetické radikulopatie a plexopatie (10 min)
Raputová J.

Amyotrofická neuralgie brachiálního plexu (20 min)
Voháňka S.

Diskuze

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break

  11.30 − 13.00 hod

Přednáškový blok II.
Revmatická onemocnění páteře
Předsedající: Rybár I., Ženčica P.

Axiálna spondylartritída a ankylozujúca spondilitída (20 min)
Zlnay M.

Reumatoidná artritída autoimunitná zápalová choroba s artikulárnym aj extraartikulárnym postihnutím (20 min)
Lukáčová O.  

Biologicka liečba zápálových reumatických chorob (20 min)
Rybár I.

Nestabilita okcipitocervikálního přechodu u revmatoidní artritidy (15 min)
Ženčica P., Cienciala J.

Diskuze

  13.00 – 14.00 hod

Oběd

  14.00 − 15.30 hod

Přednáškový blok III.
Kompresivní vertebrogenní syndromy

Předsedající: Bednařík J., Kočica J.

Nové možnosti časné diagnostiky  spondylogenní cervikální
myelopatie (20 min)
Bednařík J.

Diferenciální diagnostika nekompresivních míšních lézí (20 min)
Kočica J. , Kolčava J., Rohan T. 

Tandemová stenóza – výskyt, diagnostika, léčba (20 min)
Adamová B.

Dvakrát měř a jednou řež (15 min)
Adamová B.

Diskuze

  15.30 – 16.00 hod

Coffee break

  16.00 − 17.30 hod

Přednáškový blok IV.
Varia

Předsedající: Chaloupka R., Botiková D.

Změna struktury paraspinálních svalů u pacientů s chronickými nespecifickými bolestmi dolní části zad (20 min)
Vagaská E., Adamová B.

Využití svalového testu v neurologickém vyšetření (20 min)
Botiková D.

Psychosociální faktory sagitální dysbalance páteře (20 min)
Chaloupka R., Ryba L.

Bolest při patologických stavech kyčelního kloubu (15 min)

Martinková J.

Diskuze

  17.30 – 17.35 hod

Závěr prvního dne

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře pro účastníky kongresu

  6. prosince 2019

 

  9.00 − 10.30 hod

Přednáškový blok V.
Adjuvantní analgetika
Předsedající: Ustohal L., Nováková J.

Antidepresiva a jejich použití v léčbě bolesti (30 min)
Ustohal L.

Lokální anestetika z pohledu farmakologa (20 min)
Nováková J. 

Centrální myorelaxancia z pohledu farmakologa (10 min)
Kotolová H.

Pooperační léčba bolesti. V jednoduchosti je síla (15 min)
Filipovič M., Křížová S.

Diskuze

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break

  11.00 − 12.00 hod

Přednáškový blok VI.
Zajímavé kazuistiky
Předsedající: Adamová B., Vlčková E.

Kalcifikujicí tendinitida m. longus colli  (10 min)
Pikulová H.

Spondylodiscitida krční páteře – kazuistika (10 min)
Hrežová L., Michálková N.

Diagnostický rébus u mladé pacientky s paraplegií dolních končetin (10 min)
Kolčava J., Štourač P.

Občas není tak zle, aby nemohlo být lépe (15 min)
Vlčková E.

Diskuze

  12.00 – 12.05 hod

Závěr kongresu

  12.05 – 13.15 hod

Oběd / výdej certifikátůVšeobecné informace

Pořadatel

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizační zajištění kongresu

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizační výbor

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.


Odborná záštita kongresu

Neurologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno


Registrační poplatky


Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek

Kč 2 150,-

Kč 2 500,-

Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce,
vstupenku na společenský večer a DPH.

Oběd formou menu

Kč 250,-

Společenský večer

Kč 150,-

Možnost dokoupení vstupenky na společenský večer pro doprovodnou osobu
zaregistrovaného účastníka v ceně Kč 650,- vč. DPH.

PLATBA PŘEVODEM JE MOŽNÁ DO 29. LISTOPADU 2019
PROFORMA FAKTURU OBDRŽÍTE V POTVRZOVACÍM E-MAILU.Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti 1. 11. 2019.
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 8. 11. 2019.

Kongresová technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále..

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Místo konání

Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, Brno


Doprava k místu konání

Mapku místa konání najdete zde.
Cestující veřejnou dopravou: informace o spojích najdete zde.


Parkování

Možnost hlídaného parkování v areálu hotelu Holiday Inn. Cena Kč 300,-/den nebo v okolí hotelu bezplatně.


Prostory

Sál Alfa – Doprovodná výstava firem/coffee break
Sál Beta – Přednáškový sál
Předsálí přednáškového sálu – Doprovodná výstava/coffee break


Registrace účastníků

5. prosince 2019      8.00 – 14.00 hod
6. prosince 2019      8.00 – 11.00 hod
Registrující Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku a kongresový set.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity
dle platných předpisů. Certifikáty se budou vydávat na registraci účastníků po ukončení kongresu.


Oběd

Obědy formou menu budou zajištěny dne 5. a 6. prosince 2019 v hotelové restauraci Brasserie. Cena a´ Kč 250,-


Společná večeře pro účastníky kongresu

Společná večeře pro účastníky kongresu se koná dne 5. prosince 2019. Místo konání bude upřesněno. Cena Kč 150,-


Partneři

Generální partner kongresu


Partner kongresu


Vystavovatelé

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz